Condiții de Garanție pentru lucrări protetice:

-garanția pentru lucrările protetice de lungă durată este de 2 ani de la momentul aplicării lucrării protetice
-se oferă garanție pentru lucrările protetice , dacă pacientul se prezintă la controale periodice la 3 luni, evidența programărilor la controale este de datoria pacientului
-se oferă garanție doar pentru restaurările protetice complete la care s-a remediat în totalitate atât suportul dento-parodontal (tratamentul eventualelor focare dentare și parodontale) cât și funcția masticatorie , permițând o masticație bilaterală
-se oferă garanție pe schelet și ceramică, nu și pe substratul dento-parodontal
-nu se oferă garanție pentru lucrările provizorii (scutan, pmma) precum nici pentru dispozitivele corono-radiculare (pivot metalic sau de zirconiu)
-se exclud situațiile de parafuncții cum sunt de exemplu bruxismul sau ticurile nervoase
-se exclude garanția în cazul în care pacientul refuză purtarea gutierei nocturne de bruxism
-se exclud accidentele ocluzale care apar din cauză că pacientul a mușcat în alimente tari cum sunt de exemplu : coaja de nucă, sâmburi, sau a folosit lucrarea în alt scop decât cel masticator, estetic sau fonație
-se exclud accidentele de orice natură în urma căruia rezultă trauma directă sau indirectă a lucrării protetice
-înainte de aplicarea lucrării protetice în cavitatea bucală pacientul consimte atât la formă cât și la culoarea dinților, ulterior observațiile de acest gen nu pot fi premiza pentru aplicarea garanției
-lucrarea își pierde garanția în cazul în care alt medic , diferit de medicul curant, a intervenit asupra lui
-remedierile în cazul garanției pot fi : reparații , înlocuirea parțială sau totală a lucrării protetice, se decide după caz de medicul curant